ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച 7 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ, ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1404

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച 7 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. നിലവിൽ ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 17, വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 94. ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1404

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച 7 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ. നിലവിൽ ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 17, വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 94. ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1404 . ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിൽ 398 പേരും, വിദേശത്തു നിന്നെത്തി ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിലോ ഇൻസ്റ്റിട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിലോ കഴിയുന്നവർ 64 പേരുമുണ്ട്. ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ഇതുവരെ ആകെ 19കോവിഡ് മരണങ്ങളാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

80 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 4, 71 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ -വാർഡ് – 4, 34 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 28,32 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 32,5 മാസമുളള ആൺകുട്ടി-വാർഡ് – 32, 31 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 37, 35 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 38 എന്നിവർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

Leave a comment

Top