ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ബുധനാഴ്ച 10 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ, ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1356

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ബുധനാഴ്ച 10 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. നിലവിൽ ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 20, വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 93. ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1356

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ബുധനാഴ്ച 10 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ. നിലവിൽ ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 20, വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 93. ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1356 . ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിൽ 381 പേരും, വിദേശത്തു നിന്നെത്തി ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിലോ ഇൻസ്റ്റിട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിലോ കഴിയുന്നവർ 59 പേരുമുണ്ട്. ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ഇതുവരെ ആകെ 17 കോവിഡ് മരണങ്ങളാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. എന്നിവർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

55 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 6, 28 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 6, 54 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 8, 60 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 19,53 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 29, 30 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 32,4 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി-വാർഡ് – 32,29 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 34,19 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 34,66 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ്-37 എന്നിവർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്.


Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top