ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ കൗൺസിലർമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് ഇരിങ്ങാലക്കുട ലൈവ് ഡോട്ട് കോമിൽ തത്സമയം

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിലേക്ക് പുതുതായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കൗൺസിലർമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസിൽ അങ്കണത്തിൽ നിന്നും തത്സമയം ഇരിങ്ങാലക്കുട ലൈവ് ഡോട്ട് കോമിൽ ഡിസംബർ 21 തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 10 മണി മുതൽ WATCH LIVE

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top