ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ബുധനാഴ്ച 6 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1228

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ബുധനാഴ്ച 6 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. നിലവിൽ ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 12, വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 63. ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1228

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ബുധനാഴ്ച 6 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ. നിലവിൽ ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 12, വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 63. ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1228 . ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിൽ 370 പേരും, വിദേശത്തു നിന്നെത്തി ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിലോ ഇൻസ്റ്റിട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിലോ കഴിയുന്നവർ 61 പേരുമുണ്ട്. ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ഇതുവരെ ആകെ 17 കോവിഡ് മരണങ്ങളാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

60 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 2, 53 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 14, 34 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 14, 53 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 16, 25 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 23, 49 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 39 എന്നിവർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top