ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച 9 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1141

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച 9 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. നിലവിൽ ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 17, വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 77. ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1141

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച 9 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ.നിലവിൽ ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 17, വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 77. ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1141 . ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിൽ 342 പേരും, വിദേശത്തു നിന്നെത്തി ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിലോ ഇൻസ്റ്റിട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിലോ കഴിയുന്നവർ 58 പേരുമുണ്ട്. ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ഇതുവരെ ആകെ 15 കോവിഡ് മരണങ്ങളാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

12 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി-വാർഡ് – 21, 10 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി-വാർഡ് – 21, 75 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 31,39 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 31, 11 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി-വാർഡ് – 31, 9 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി-വാർഡ് – 31, 7 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി-വാർഡ് – 31, 28 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 37, 25 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 40 എന്നിവർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

Leave a comment

Top