കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സ്പോർട്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് ചാമ്പ്യാൻഷിപ്പ് നാലാം വർഷവും ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിന്

ഇരിങ്ങാലക്കുട : കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സ്പോർട്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് തുടർച്ചയായി നാലാം തവണയും ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിന് . കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഇന്റർ കോളേജിയേറ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ ഒരു കോളേജ് അത്‌ലറ്റിക്‌സിൽ പുരുഷ വിഭാഗത്തിലും വനിതാ വിഭാഗത്തിലും ചാമ്പ്യൻമാരായി കൊണ്ടാണ് ഈ തവണ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് മുന്നിൽ നില്കുന്നത്. ഈ വർഷം കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഇന്റർ കോളേജിയേറ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ 48 ടീമുകളെ അണിനിരത്തികൊണ്ട് 13 ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളും 15 രണ്ടാം സ്ഥാനവും 7 മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഈ വർഷം 59 പുരുഷ താരങ്ങളും 42 വനിതാ താരങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ 101 ക്രൈസ്റ്റിന്റെ താരങ്ങളാണ് കാലിക്കറ്റ് യുണിവേഴ്സിറ്റിക്കുവേണ്ടി കളത്തിലിറക്കിയിരുന്നത്.

ഓൾ ഇന്ത്യ ഇന്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മത്സരങ്ങളിൽ 9 ഗോൾഡും 13 വെള്ളിയും 2 വെങ്കലവും ഖേലോ ഇന്ത്യ മത്സരങ്ങളിൽ 1 ഗോൾഡും 3 വെങ്കലവും ക്രൈസ്റ്റ് നേടിയിരുന്നു.കേരളത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത് 40 പുരുഷതാരങ്ങളും 29 വനിതാ താരങ്ങളുമടക്കം 69 പേർ മത്സര രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ 13 സ്വർണ്ണവും 3 വെള്ളിയും 9 വെങ്കലവും നേടിയിരുന്നു. അന്തർദേശിയതലത്തിൽ എസ് എ എഫ് മത്സരത്തിൽ ഖോ-ഖോയിൽ കലൈവാണി സ്വർണ്ണം നേടുകയും 5 പേർ വേൾഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പവർ ലിഫ്റ്റിങ്ങിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത് പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി. 2018 -19 ലെ കോളേജ് തലത്തിൽ ബെസ്റ്റ് സ്പോർട്സ് പെർഫോമൻസിനുള്ള കേരള സ്റ്റേറ്റ് സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിന്റെ ജി.വി രാജ അവാർഡും ക്രൈസ്റ്റിനു ലഭിയ്ക്കുകയുണ്ടായി.

Leave a comment

Top