അത്ലറ്റിക്സിലും വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിങ്ങിലും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്‍റെ ഖെലോ ഇന്ത്യ സ്കീം ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്‍റെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് യൂത്ത് അഫയേഴ്‌സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സിന്‍റെ ഖെലോ ഇന്ത്യ സ്‌ക്കിമിൽ അത്ലറ്റിക്സിനും വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിങ്ങിനും ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. രാജ്യത്ത് സ്പോട്സിനെ വളർത്തുക ,ശക്തിപ്പെടുത്തുക, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, പൊതു പങ്കാളിത്തം കൂട്ടുക, അതുവഴി കായിക രംഗത്തു ഉന്നതമായ രീതിയിൽ ശോഭിക്കുക, 2024, 2028, 2032 എന്നി വർഷങ്ങളിലെ ഒളിമ്പിക്സുകളിൽ രാജ്യത്തിനുവേണ്ടി മെഡൽ നേടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടിയാണ് ഖെലോ ഇന്ത്യ ടാലന്‍റ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ &ഡെവോലെപ്മെന്‍റ് [KITD] എന്ന പേരിൽ പദ്ധതി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിനായി മെഡൽ നേടാൻ സാധ്യതയുള്ള കുട്ടികളെ കണ്ടു പിടിച്ചു, തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവരെ ഈ സെന്ററുകളിലൂടെ വളർത്തുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതിയാണിത്.

വർഷങ്ങളായി കായികരംഗത്തെ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിന്‍റെ സംഭാവനകളെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഈ പദ്ധതിയിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം സ്പോട്സ് പ്രമോട്ട് ചെയുന്ന കോളേജിനുള്ള 2017ലെ PEFI അവാർഡും ,കോളേജ് തലത്തിൽ ബെസ്റ്റ് സ്പോർട്സ് പെർഫോമെൻസ് നുള്ള കേരളം സംസ്ഥാന സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിന്‍റെ 2018 -2019 ലെ ജി.വി രാജ അവാർഡും തുടർച്ചയായി 4-ാം` വർഷവും കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സ്പോർട്സ് ആഗ്രിഗേറ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പും നേടിയ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിന് കായികരംഗത്തു ലഭിച്ച അംഗീകാരവും കൂടിയാണ് ഖേലോ ഇന്ത്യ പദ്ധതി

Leave a comment

Top