ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് തിങ്കളാഴ്ച 13 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, 40 പേർ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ, 145 പേർ വീട്ടിലും

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് തിങ്കളാഴ്ച 13 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, 40 പേർ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ, 145 പേർ വീട്ടിലും

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പ്രദേശത്ത് തിങ്കളാഴ്ച 13 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി നിലവിൽ 40 പേർ ആശുപത്രിയിലും 145 പേർ വീട്ടിലും ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നുണ്ട്. 692 പേർക്കാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിൽ 315 പേരാണ് കഴിയുന്നത്.

50 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ- വാർഡ് – 4, 20 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ- വാർഡ് – 5 , 37 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 8, 51 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ- വാർഡ് – 10, 24 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ- വാർഡ് – 11, 35 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 14, . 62 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 17, 58 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 21, 68 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ- വാർഡ് – 36, 35 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ- വാർഡ് – 36, 7 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി- വാർഡ് – 36, 4 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി- വാർഡ് – 36, 62 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 38, എന്നിവർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top