ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച 12 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, 32 പേർ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച 12 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, 32 പേർ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച 12 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, വാർഡ് 2 ബംഗ്ലാവ് പരിധിയിൽ 54 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, വാർഡ് 3 പുത്തൻതോട് പരിധിയിൽ 37 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, വാർഡ് 6 ഹോളി ക്രോസ്സ്‌ ചർച്ച് പരിധിയിൽ 55 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, വാർഡ് 8 മാടായിക്കോണം സ്കൂൾ പരിധിയിൽ 64 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, 56 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, 70 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ,വാർഡ് 9 നമ്പിയൻകാവ്‌ ക്ഷേത്രം പരിധിയിൽ 34 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ ,12 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി, വാർഡ് 11പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ 56 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, 36 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ,വാർഡ് 30 കൊരുമ്പിശ്ശേരി പരിധിയിൽ 48 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, വാർഡ് 37 ബ്ലോക്ക്‌ ഓഫീസ് പരിധിയിൽ 29 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ എന്നിവർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി നിലവിൽ 32 പേർ ആശുപത്രിയിലും 100 പേർ വീട്ടിലും ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നുണ്ട്. 605 പേർക്കാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിൽ 349 പേരാണ് കഴിയുന്നത്.


Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top