ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് വ്യാഴാഴ്ച 14 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, 56 പേർ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് വ്യാഴാഴ്ച 14 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, 56 പേർ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ വ്യാഴാഴ്ച 14 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, വാർഡ് 7 മാപ്രാണം പരിധിയിൽ 67 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, വാർഡ് 11 പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ 44 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, വാർഡ് 27 ചേലൂർകാവ്‌ പരിധിയിൽ 55 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ,29 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, വാർഡ് 30 കൊരുമ്പിശ്ശേരിയിൽ 25 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, വാർഡ് 32 സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ 46 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, 23 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, വാർഡ് 33 പൊറത്തിശ്ശേരി പോസ്റ്റ്‌ ഓഫീസ് പരിധിയിൽ 52 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, 45 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, വാർഡ് 40 തളിയകോണം നോർത്ത്‌ പരിധിയിൽ 53 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, വാർഡ് 41 പുറത്താട് പരിധിയിൽ 35 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ എന്നിവർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി നിലവിൽ 56 പേർ ആശുപത്രിയിലും 106 പേർ വീട്ടിലും ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നുണ്ട്. 593 പേർക്കാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിൽ 353 പേരാണ് കഴിയുന്നത്.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top