ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ബുധനാഴ്ച 10 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, 57 പേർ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ബുധനാഴ്ച 10 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, 57 പേർ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ബുധനാഴ്ച 10 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, വാർഡ് 6 പീച്ചമ്പിള്ളികോണം പരിധിയിൽ 33 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, വാർഡ് 10 കുഴിക്കാട്ടുകോണം പരിധിയിൽ 24 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, വാർഡ് 14 ഗാന്ധിഗ്രാം പരിധിയിൽ 62 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, വാർഡ് 17 മടത്തിക്കര പരിധിയിൽ 52 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, വാർഡ് 19 മാർക്കറ്റ്‌ പരിധിയിൽ 53 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, വാർഡ് 21 കനാൽ ബേസ് പരിധിയിൽ 40 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, വാർഡ് 30 കൊരുമ്പിശ്ശേരിയിൽ 61 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, 32 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, 2 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി, വാർഡ് 32 സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ 24 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീഎന്നിവർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി നിലവിൽ 57 പേർ ആശുപത്രിയിലും 106 പേർ വീട്ടിലും ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നുണ്ട്. 579 പേർക്കാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിൽ 376 പേരാണ് കഴിയുന്നത്.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top