ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് തിങ്കളാഴ്ച 18 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, 55 പേർ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് തിങ്കളാഴ്ച 18 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, 55 പേർ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ തിങ്കളാഴ്ച 18 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, വാർഡ് 9 നമ്പിയൻകാവ്‌ ക്ഷേത്രം പരിധിയിൽ 45 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, 40 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, 16 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി,14 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി, വാർഡ് 20 കോളനി പരിധിയിൽ 22 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, വാർഡ് 22 മുൻസിപ്പൽ ഓഫീസ് പരിധിയിൽ 60 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ,വാർഡ് 23 ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് പരിധിയിൽ 48 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ,46 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, വാർഡ് 28 പൂച്ചക്കുളം പരിധിയിൽ 48 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, 29 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, വാർഡ് 30 കൊരുമ്പിശ്ശേരി പരിധിയിൽ 30 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, വാർഡ് 32 സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ 73 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ,38 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, 29 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, 49 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, വാർഡ് – 38 തളിയകോണം പരിധിയിൽ 33 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, വാർഡ് 39 കല്ലട പരിധിയിൽ 28 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, 7 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി എന്നിവർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി നിലവിൽ 55 പേർ ആശുപത്രിയിലും 111 പേർ വീട്ടിലും ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നുണ്ട്. 559 പേർക്കാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിൽ 375 പേരാണ് കഴിയുന്നത്.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top