ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ഞായറാഴ്ച 13 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, 50 പേർ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ഞായറാഴ്ച 13 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, 50 പേർ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ഞായറാഴ്ച 13 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, വാർഡ്,1 മൂർക്കനാട്‌ പരിധിയിൽ 63 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, 60 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, 28 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ,
വാർഡ് 8 മാടായിക്കോണം സ്കൂൾ പരിധിയിൽ 36 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, 36 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, വാർഡ് 9 നമ്പിയൻകാവ്‌ ക്ഷേത്രം പരിധിയിൽ 40 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, 31 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ
വാർഡ് 11 പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ 62 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, 44 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ,27 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, 24 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, 4 മാസമുള്ള ആൺകുട്ടി, വാർഡ് 30 കൊരുമ്പിശ്ശേരിയിൽ 7 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി എന്നിവർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി നിലവിൽ 50 പേർ ആശുപത്രിയിലും 102 പേർ വീട്ടിലും ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നുണ്ട്. 541പേർക്കാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിൽ 363 പേരാണ് കഴിയുന്നത്.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top