ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച 14 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, 40 പേർ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച 14 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, 40 പേർ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച 14 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, വാർഡ് 5 പീച്ചമ്പിള്ളികോണത്ത് 52 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, വാർഡ് 6 ഹോളി ക്രോസ്സ്‌ ചർച്ച്‌ പരിധിയിൽ 27 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, വാർഡ് 8 മാടായിക്കോണം സ്കൂൾ പരിധിയിൽ 53 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, വാർഡ് 10 കുഴിക്കാട്ടുകോണത്ത് 34 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, വാർഡ് 17 മടത്തിക്കരയിൽ 32 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, വാർഡ് 21 കനാൽ ബേസ് പരിധിയിൽ 19 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി, വാർഡ് 22 മുൻസിപ്പൽ ഓഫീസ് പരിധിയിൽ 73 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ,വാർഡ് 23 ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് പരിധിയിൽ 78 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, വാർഡ് 34 പൊറത്തിശ്ശേരി പരിധിയിൽ 41 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, 59 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 35 മഹാത്മ സ്കൂൾ പരിധിയിൽ 59 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ,36 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, 13 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി, 11 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി, വാർഡ് 38 തളിയകോണത്ത് 53 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ എന്നിവർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി നിലവിൽ 40 പേർ ആശുപത്രിയിലും 89 പേർ വീട്ടിലും ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നുണ്ട്. 480 പേർക്കാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിൽ 289 പേരാണ് കഴിയുന്നത്.

Leave a comment

Top