പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം ഇരിങ്ങാലക്കുട ടൗൺ യൂണിറ്റ് ഓൺലൈൻ പ്രതിവാര പ്രഭാഷണ പരമ്പര നടത്തി

ഇരിങ്ങാലക്കുട : പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം ഇരിങ്ങാലക്കുട ടൗൺ യൂണിറ്റ് ഓൺലൈനിൽ നടത്തിവരുന്ന പ്രതിവാര പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിൽ ഈയാഴ്ചയിൽ ’ഭരതനാട്യം ശൈലീഭേദങ്ങളും സൗന്ദര്യവും’ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഗുരു മനു മാസ്റ്റർ (അബ്ദുൾ മനാഫ്) പ്രഭാഷണം നടത്തി. പുകസ ഇരിങ്ങാലക്കുട ടൗൺ എന്ന ഫെയ്സ്ബുക്ക് എക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് പ്രഭാഷണ പരിപാടി നടത്തി വരുന്നത്. യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് കെ.ജി.സുബ്യമണ്യൻ, സെക്രട്ടറി കെ.എച്ച്.ഷെറിൻ അഹമ്മദ് എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.

Leave a comment

Top