ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ഞായറാഴ്ച 1 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, 39 പേർ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ഞായറാഴ്ച 1 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, 39 പേർ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ഞായറാഴ്ച 1 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, വാർഡ് 20 കനാൽ ബേസ് പരിധിയിലെ 30 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്

കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി നിലവിൽ 39 പേർ ആശുപത്രിയിലും 82 പേർ വീട്ടിലും ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നുണ്ട്. 464 പേർക്കാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിൽ 279 പേരാണ് കഴിയുന്നത്.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top