ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ശനിയാഴ്ച 13 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ,42 പേർ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ, 272 പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ശനിയാഴ്ച 13 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ,42 പേർ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ, 272 പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ശനിയാഴ്ച 13 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ, വാർഡ് 1 മൂർക്കനാട്‌ പരിധിയിൽ 64 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, വാർഡ് 4 കരുവന്നൂർ സൗത്ത് പരിധിയിൽ 60 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, വാർഡ് 6 ഹോളി ക്രോസ്സ്‌ ചർച്ച് പരിധിയിൽ 31 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, വാർഡ് 15 ഗാന്ധിഗ്രാം ഈസ്റ്റിൽ 84 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, 46 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, 23 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, 17 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, വാർഡ് 16 ഗവ. ഹോസ്പിറ്റൽ പരിധിയിൽ 46 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, വാർഡ് 17 മടത്തിക്കരയിൽ 28 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, വാർഡ് 20 കോളനി പരിധിയിൽ 85 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, 43 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 27 ചേലൂർകാവ്‌ പരിധിയിൽ 43 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, വാർഡ് 35 മഹാത്മ സ്കൂൾ പരിധിയിൽ 23 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, വാർഡ് 38 തളിയകോണത്ത് 20 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ എന്നിവർക്കാണ് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്

നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിൽ 272 പേരുണ്ട്. കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി നിലവിൽ 42 പേർ ആശുപത്രിയിലും 90 പേർ വീട്ടിലും ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നുണ്ട്. 463 പേർക്കാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹോം ക്വാറന്റൈയിൻ 270 പേരാണ് കഴിയുന്നത്. ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിൽ 2 പേരും.

Leave a comment

Top