ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ബുധനാഴ്ച 16 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ,44 പേർ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ, 259 പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ബുധനാഴ്ച 16 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ,44 പേർ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ, 259 പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ബുധനാഴ്ച 16 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ, വാർഡ് 14 ഗാന്ധിഗ്രാമിൽ 67 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, 39 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, 8 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി
വാർഡ് 15 ഗാന്ധിഗ്രാം ഈസ്റ്റിൽ 28 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, വാർഡ് 16 ഗവ. ഹോസ്പിറ്റൽ പരിധിയിൽ 37 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, വാർഡ് 17 മടത്തിക്കരയിൽ 82 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, 52 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, 31 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 22 മുൻസിപ്പൽ ഓഫീസ് പരിധിയിൽ 31 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, 8 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി, വാർഡ് 24 ബസ്സ് സ്റ്റാൻറ് പരിധിയിൽ 49 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, വാർഡ് 28 പൂച്ചക്കുളം പരിധിയിൽ 50 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, 43 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, 18 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി,15 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി, വാർഡ് 36 മഹാത്മ സ്കൂൾ പരിധിയിൽ 23 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, വാർഡ് 40 തളിയകോണം നോർത്ത്‌ പരിധിയിൽ 20 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി എന്നിവർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിൽ 259 പേരുണ്ട്. കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി നിലവിൽ 44പേർ ആശുപത്രിയിലും 92 പേർ വീട്ടിലും ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നുണ്ട്. 437പേർക്കാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹോം ക്വാറന്റൈയിൻ 257 പേരാണ് കഴിയുന്നത്. ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിൽ 2 പേരും.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top