ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് വ്യാഴാഴ്ച 10 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ,57 പേർ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ, 191 പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് വ്യാഴാഴ്ച 10 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ,57 പേർ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ, 191 പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ വ്യാഴാഴ്ച 10 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ, വാർഡ് 5 പീച്ചമ്പിള്ളികോണം 45 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, 35 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, വാർഡ് 16 ഗവ. ഹോസ്പിറ്റൽ പരിധിയിൽ 52 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ , വാർഡ് 22 മുൻസിപ്പൽ ഓഫീസ് പരിധിയിൽ 44 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, വാർഡ് 37 ബ്ലോക്ക്‌ ഓഫീസ് പരിധിയിൽ 70 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, 50 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, 47 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, 22 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, വാർഡ് 38 തളിയകോണത്ത് 73 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, വാർഡ് 40 തളിയകോണം നോർത്ത്‌ പരിധിയിൽ 52 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ എന്നിവർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിൽ 191 പേരുണ്ട്. കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി നിലവിൽ 57 പേർ ആശുപത്രിയിലും 38 പേർ വീട്ടിലും ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നുണ്ട്. 343 പേർക്കാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹോം ക്വാറന്റൈയിൻ 189പേരാണ് കഴിയുന്നത്. ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിൽ 2 പേരും.

Leave a comment

Top