ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ബുധനാഴ്ച 15 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ, 60 പേർ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ, 185 പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ബുധനാഴ്ച 15 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ, 60 പേർ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ, 185 പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ബുധനാഴ്ച 15 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ, വാർഡ് 7 മാപ്രാണത്ത് 59 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, 25 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, 45 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, 41 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, വാർഡ് 10 കുഴിക്കാട്ടുകോണത്ത് 22 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, വാർഡ് 17 മടത്തിക്കരയിൽ 54 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, വാർഡ് 19 മാർക്കറ്റ്‌ പരിധിയിൽ 62 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, 59 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, വാർഡ് 21 കനാൽ ബേസിൽ 32 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, വാർഡ് 28 പൂച്ചക്കുളം പരിധിയിൽ 35 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, വാർഡ് 37 ബ്ലോക്ക്‌ ഓഫീസ് പരിധിയിൽ 79 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, 42 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, 79 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, വാർഡ് 38 തളിയകോണം പരിധിയിൽ 49 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, വാർഡ് 40 തളിയകോണം നോർത്തിൽ 15 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി എന്നിവർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിൽ 185 പേരുണ്ട്. കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി നിലവിൽ 60 പേർ ആശുപത്രിയിലും 33 പേർ വീട്ടിലും ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നുണ്ട്. 333 പേർക്കാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹോം ക്വാറന്റൈയിൻ 182 പേരാണ് കഴിയുന്നത്. ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിൽ 3 പേരും.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top