ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച 7 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ, 48 പേർ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ, 164 പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച 7 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ, 48 പേർ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ, 164 പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച 7 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ,വാർഡ് 6 ഹോളി ക്രോസ്സ്‌ ചർച്ച്‌ പരിധിയിൽ 46 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, വാർഡ് 14 ഗാന്ധിഗ്രാമിൽ 22 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, വാർഡ് 19 മാർക്കറ്റ്‌ 42 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, വാർഡ് 22 മുൻസിപ്പൽ ഓഫീസ് പരിധിയിൽ 67 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, വാർഡ് – 39 കല്ലട പരിധിയിൽ 30 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, വാർഡ് 40 തളിയകോണം നോർത്ത്‌ പരിധിയിൽ 35 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ,13 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി
എന്നിവർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിൽ 164 പേരുണ്ട്. കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി നിലവിൽ 48 പേർ ആശുപത്രിയിലും 30 പേർ വീട്ടിലും ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നുണ്ട്. 318 പേർക്കാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹോം ക്വാറന്റൈയിൻ 161 പേരാണ് കഴിയുന്നത്. ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിൽ 3 പേരും.

Leave a comment

Top