ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ഞായറാഴ്ച 4 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ, 58പേർ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ, 169 പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ഞായറാഴ്ച 4 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ, 58പേർ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ, 169 പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ഞായറാഴ്ച 4 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ,വാർഡ് 7 മാപ്രാണത്ത് 23 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, വാർഡ് 10 കുഴിക്കാട്ടുകോണത്ത് 52 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, വാർഡ് 40 തളിയകോണം നോർത്ത്‌ പരിധിയിൽ 47 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, വാർഡ് 41 പുറത്താടിൽ 21 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ എന്നിവർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിൽ 169 പേരുണ്ട്. കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി നിലവിൽ 58 പേർ ആശുപത്രിയിലും 35 പേർ വീട്ടിലും ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നുണ്ട്. 305 പേർക്കാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹോം ക്വാറന്റൈയിൻ 165 പേരാണ് കഴിയുന്നത്. ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിൽ 4 പേരും.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top