ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ശനിയാഴ്ച 14 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ, 57 പേർ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ, 177 പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ശനിയാഴ്ച 14 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ, 57 പേർ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ, 177 പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ശനിയാഴ്ച 14 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ, വാർഡ് 1 മൂർക്കനാടിലെ ‌ 52 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, 46 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, 46 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ,
വാർഡ് 5 പീച്ചമ്പിള്ളികോണത്ത് 38 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, 89 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, വാർഡ് 6 ഹോളി ക്രോസ്സ്‌ ചർച്ച്‌ പരിധിയിൽ 59 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, 31 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, 45 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, വാർഡ് 24 ബസ്സ് സ്റ്റാൻറ് പരിധിയിൽ 45 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, 18 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി, വാർഡ് 33 പൊറത്തിശ്ശേരി പോസ്റ്റ്‌ ഓഫീസ് പരിധിയിലെ 49 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, വാർഡ് 38 തളിയകോണത്ത് 22 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, വാർഡ് 40 തളിയകോണം നോർത്ത്‌ പരിധിയിൽ 50 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, 46 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ എന്നിവർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിൽ 177 പേരുണ്ട്. കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി നിലവിൽ 57 പേർ ആശുപത്രിയിലും 34 പേർ വീട്ടിലും ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നുണ്ട്. 301 പേർക്കാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹോം ക്വാറന്റൈയിൻ 172 പേരാണ് കഴിയുന്നത്. ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിൽ 5 പേരും.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top