ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച 13 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ, 40 പേർ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ, 183 പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച 13 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ, 40 പേർ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ, 183 പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച 13 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ, വാർഡ് 4 കരുവന്നൂർ സൗത്ത്‌ പരിധിയിൽ 18 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, വാർഡ് 5 പീച്ചമ്പിള്ളികോണം 46 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, വാർഡ് 6 ഹോളി ക്രോസ്സ്‌ ചർച്ച്‌ പരിധിയിൽ 30 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, 8 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി, 4 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി, വാർഡ് 24 ബസ്സ് സ്റ്റാൻറ് പരിസരത്ത് 48 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ,11 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി, വാർഡ് 25 കൂടൽമാണിക്യം പരിധിയിൽ 30 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, വാർഡ് 38 തളിയകോണം പരിധിയിൽ 47 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, 70 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, 10 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി, 6 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടിഎന്നിവർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിൽ 183പേരുണ്ട്. കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി നിലവിൽ 40 പേർ ആശുപത്രിയിലും 37 പേർ വീട്ടിലും ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നുണ്ട്. 287 പേർക്കാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹോം ക്വാറന്റൈയിൻ 178 പേരാണ് കഴിയുന്നത്. ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിൽ 5 പേരും.

Leave a comment

Top