ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ബുധനാഴ്ച 7 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ, 46 പേർ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ, 181 പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ബുധനാഴ്ച 7 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ, 46 പേർ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ, 181 പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ബുധനാഴ്ച 7 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ, വാർഡ് 6 ഹോളി ക്രോസ്സ്‌ ചർച്ച്‌ 56 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, 51 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, വാർഡ് 11 പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ 57 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, വാർഡ് 15 ഗാന്ധിഗ്രാം ഈസ്റ്റ് 29 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, വാർഡ് 25 കൂടൽമാണിക്യം പരിധിയിൽ 66 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, 55 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, വാർഡ് 29 കെ.എസ്.‌ആർ.ടി.സി പരിധിയിലെ 21 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ എന്നിവർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിൽ 181 പേരുണ്ട്. കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി നിലവിൽ 46 പേർ ആശുപത്രിയിലും33 പേർ വീട്ടിലും ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നുണ്ട്. 266 പേർക്കാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹോം ക്വാറന്റൈയിൻ 177 പേരാണ് കഴിയുന്നത്. ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിൽ 4 പേരും.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top