ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച 14 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ, 48 പേർ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ, 180പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച 14 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ, 48 പേർ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ, 180പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച 14 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ, വാർഡ് 5 പീച്ചമ്പിള്ളികോണം 61 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, വാർഡ് – 7 മാപ്രാണത്ത് 36 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, വാർഡ് 9 നമ്പിയൻകാവ്‌ ക്ഷേത്ര പരിധിയിലെ 29 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, 22 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, 24 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, വാർഡ് 14 ഗാന്ധിഗ്രാമിലെ 53 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, വാർഡ് 19 മാർക്കറ്റ്‌ പരിധിയിലെ 65 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, വാർഡ് 26 ഉണ്ണായിവാര്യർ കലാനിലയം പരിധിയിലെ 48 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, വാർഡ്.29 കെ.എസ്‌.ആർ.ടി.സി പരിധിയിലെ 30 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, വാർഡ് 35 മഹാത്മ സ്കൂൾ പരിധിയിലെ 50 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, വാർഡ് 40 തളിയകോണം നോർത്ത്‌ പരിധിയിലെ 80 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, 37 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, 14 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി, 9 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി എന്നിവർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിൽ 180 പേരുണ്ട്. കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി നിലവിൽ 40 പേർ ആശുപത്രിയിലും30 പേർ വീട്ടിലും ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നുണ്ട്. 259 പേർക്കാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹോം ക്വാറന്റൈയിൻ 176 പേരാണ് കഴിയുന്നത്. ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിൽ 4 പേരും.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top