ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് തിങ്കളാഴ്ച 4 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ, 37 പേർ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ, 178പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് തിങ്കളാഴ്ച 4 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ, 37 പേർ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ, 178പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ തിങ്കളാഴ്ച 4 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ, വാർഡ് 1 മൂർക്കനാട് 24 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, വാർഡ് 11 പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ 59 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, വാർഡ് 41 പുറത്താടിലെ 65 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, വാർഡ് 41 പുറത്താടിലെ 65 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, 60 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീഎന്നിവർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിൽ 178 പേരുണ്ട്. കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി നിലവിൽ 37 പേർ ആശുപത്രിയിലും 24 പേർ വീട്ടിലും ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നുണ്ട്. 242 പേർക്കാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹോം ക്വാറന്റൈയിൻ 174 പേരാണ് കഴിയുന്നത്. ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിൽ 4 പേരും.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top