കഥാസായാഹ്നം നടത്തി

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ടൗൺ ലൈബ്രറി ആന്റ് റീഡിങ്ങ് റൂമിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കഥാസായാഹ്നം നടത്തി. താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ ഹാളിൽ അഡ്വ. ടി.കെ.രാജീവ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഖാദർ പട്ടേപ്പാടം ” ഓർമ്മയിലൊരു ഏഡ് മാഷ് ” എന്ന കഥ അവതരിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് നടന്ന ചർച്ചയിൽ എഴുത്തുകാരനും അധ്യാപകനുമായ തുമ്പൂർ ലോഹിതാക്ഷൻ, കെ. കെ. ചന്ദ്രശേഖരൻ, പി.ഗോപിനാഥൻ, ഐ.ബാലഗോപാൽ, നളിനി ബാലകൃഷ്ണൻ, പ്രതാപ് സിംഗ്, പ്രൊഫ. ഇ.എസ്.ദേവി, പി. ജാനകി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Top