ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ശനിയാഴ്ച 6 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ, 35 പേർ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ, 170 പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ശനിയാഴ്ച 6 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ, 35 പേർ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ, 170 പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ശനിയാഴ്ച 6 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ, വാർഡ് 15 ഗാന്ധിഗ്രാംലെ 50 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, 20 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി, വാർഡ് 16 താലൂക് ഹോസ്പിറ്റൽ പരിധിയിലെ 88 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, വാർഡ് – 19 മാർക്കറ്റ് പരിധിയിലെ 55 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, 49 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, വാർഡ് 40 തളിയക്കോണം നോർത്ത് പരിധിയിലെ 46 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ എന്നിവർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിൽ 170 പേരുണ്ട്. കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി നിലവിൽ 35 പേർ ആശുപത്രിയിലും 22 പേർ വീട്ടിലും ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നുണ്ട്. 237 പേർക്കാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹോം ക്വാറന്റൈയിൻ 164 പേരാണ് കഴിയുന്നത്. ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിൽ 6 പേരും.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top