ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച 11 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ, 31 പേർ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ, 164 പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച 11 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ, 31 പേർ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ, 164 പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച 11 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ, വാർഡ് 4 ലെ കരുവന്നൂർ സൗത്തിലെ 64 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, 53 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, 29 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ,27 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ,25 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, 2 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി, വാർഡ് 6 ഹോളിക്രോസ് ചർച്ച് പരിധിയിലെ 72 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, 31 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ.`വാർഡ് 14 ഗാന്ധിഗ്രാമിലെ 65 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, വാർഡ് 40 തളിയക്കോണം നോർത്തിൽ 17 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ,വാർഡ് 41 പുറത്താട് 34 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ എന്നിവർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിൽ 164 പേരുണ്ട്. കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി നിലവിൽ 31 പേർ ആശുപത്രിയിലും 20 പേർ വീട്ടിലും ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നുണ്ട്. 231 പേർക്കാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹോം ക്വാറന്റൈയിൻ 158 പേരാണ് കഴിയുന്നത്. ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിൽ 6 പേരും.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top