ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് തിങ്കളാഴ്ച 6 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ, 15 പേർ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ, 140 പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് തിങ്കളാഴ്ച 6 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ, 15 പേർ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ, 140 പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ തിങ്കളാഴ്ച 6 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ, വാർഡ് 9 നമ്പിയൻകാവ്‌ ക്ഷേത്രം പരിധിയിലെ 61 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, വാർഡ് 17 മടത്തിക്കരയിലെ 25 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, വാർഡ് 24 ബസ്സ് സ്റ്റാൻറ് പരിധിയിലെ 21 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, വാർഡ് 37 ബ്ലോക്ക്‌ ഓഫീസ് പരിധിയിലെ 43 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീക്കും,19 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടിക്കും, വാർഡ് 32 പുറത്താടിലെ 32 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ എന്നിവർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിൽ 140 പേരുണ്ട്. കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി നിലവിൽ 15 പേർ ആശുപത്രിയിലും 11 പേർ വീട്ടിലും ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നുണ്ട്. 206 പേർക്കാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹോം ക്വാറന്റൈയിൻ 135 പേരാണ് കഴിയുന്നത്. ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിൽ 5 പേരും.

Leave a comment

Top