ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ശനിയാഴ്ച 2 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ, 5 പേർ നിലവിൽ ചികിത്സയിൽ, 139 പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ശനിയാഴ്ച 2 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ, 5 പേർ നിലവിൽ ചികിത്സയിൽ, 139 പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ശനിയാഴ്ച 2 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ, വാർഡ് 22 മുൻസിപ്പൽ ഓഫീസ് പരിധിയിലെ 22 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, വാർഡ് 26 ഉണ്ണായിവാര്യർ കലാനിലയം പരിധിയിലെ 43 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ എന്നിവർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിൽ 139 പേരുണ്ട്. കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി നിലവിൽ 5 പേർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നുണ്ട്.188 പേർക്കാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹോം ക്വാറന്റൈയിൻ 134 പേരാണ് കഴിയുന്നത്. ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിൽ 5 പേരും.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top