ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച 2 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ, 6 പേർ നിലവിൽ ചികിത്സയിൽ, 129 പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച 2 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ, 6 പേർ നിലവിൽ ചികിത്സയിൽ, 129 പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച 2 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ, വാർഡ് 24 ബസ്സ് സ്റ്റാൻറ് പരിധിയിലെ 74 ,36 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻമാർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിൽ 129 പേരുണ്ട്. കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി നിലവിൽ 6 പേർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നുണ്ട്.186 പേർക്കാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹോം ക്വാറന്റൈയിൻ 125 പേരാണ് കഴിയുന്നത്. ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിൽ 4 പേരും.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top