ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ഞായറാഴ്ച 1 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ,9 പേർ നിലവിൽ ചികിത്സയിൽ, 125 പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ഞായറാഴ്ച 1 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ,9 പേർ നിലവിൽ ചികിത്സയിൽ, 125 പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ഞായറാഴ്ച 1 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, വാർഡ് 22 മുൻസിപ്പൽ ഓഫീസിൽ പരിധിയിലെ 56 വയസുള്ള പുരുഷനാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്. നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിൽ 125 പേരുണ്ട്. കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി നിലവിൽ 9 പേർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നുണ്ട്. 181 പേർക്കാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹോം ക്വാറന്റൈയിൻ 120പേരാണ് കഴിയുന്നത്. ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിൽ 5പേരും.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top