ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച 1 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, 16 പേർ നിലവിൽ ചികിത്സയിൽ, 143 പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച 1 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, 16 പേർ നിലവിൽ ചികിത്സയിൽ, 143 പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച 1 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. വാർഡ് 3 പുത്തൻതോട് സ്വദേശിയായ 74 വയസുള്ള സ്ത്രീക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിൽ 143 പേരുണ്ട്. കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി നിലവിൽ 16 പേർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നുണ്ട്. 180 പേർക്കാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹോം ക്വാറന്റൈയിൻ 139പേരാണ് കഴിയുന്നത്. ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിൽ 4 പേരും.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top