മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ട നിലയിൽ 425 ലിറ്ററോളം വാഷ്, പറമ്പുടമസ്ഥനെ പ്രതി സ്ഥാനത്ത് ചേർത്ത് കേസ് എടുത്തു

മുകുന്ദപുരം : മുകുന്ദപുരം, അമ്പലം സ്വദേശി കാവിൽ വീട്ടിൽ ജോസ് എന്നയാളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പറമ്പിൽ നിന്നും ഏഴു കന്നാസുകളിലായി മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ട നിലയിൽ 425 ലിറ്ററോളം ചാരായം വാറ്റുന്നതാനുള്ള വാഷ് ഇരിങ്ങാലക്കുട എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസിലെ പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർ ഇ.പി. ദിബോസ്, തൃശൂർ ഐ.ബിയിലെ പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർ, കെ .എസ്സ്. ഷിബുവിൻ്റെ രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്ന് കണ്ടെത്തി നശിപ്പിച്ച് പറമ്പുടമസ്ഥനായ കാവിൽ ജോസ് എന്നയാളെ പ്രതി സ്ഥാനത്ത് ചേർത്ത് ഒരു അബ്കാരി കേസ് എടുത്തു.

ഇരിങ്ങാലക്കുട റേഞ്ചിൽ CR.N0: 64 / 2020 ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ ബിന്ദു രാജ് വി.വി, വനിത സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ പിങ്കി മോഹൻദാസ് എന്നിവരുണ്ടായിരുന്നു.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top