ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ വ്യാഴാഴ്ച പുതിയ കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ ഇല്ല,10 പേർ നിലവിൽ ചികിത്സയിൽ, 156 പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ വ്യാഴാഴ്ച പുതിയ കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ ഇല്ല,10 പേർ നിലവിൽ ചികിത്സയിൽ, 156 പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ വ്യാഴാഴ്ച പുതിയ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിൽ 156 പേരുണ്ട്. കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി നിലവിൽ 10 പേർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നുണ്ട്. 149 പേർക്കാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹോം ക്വാറന്റൈയിൻ 149 പേരാണ് കഴിയുന്നത്. ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിൽ 7പേരും.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top