ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ഞായറാഴ്ച ഒരു കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് , 157 പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ഞായറാഴ്ച ഒരു കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്
157 പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ഞായറാഴ്ച വാർഡ് 15 ഗാന്ധിഗ്രാം ഈസ്റ്റിൽ 60 വയസ്സുള്ള പുരുഷന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിൽ 157 പേരുണ്ട്. കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി നിലവിൽ 19 പേർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നുണ്ട്. 147 പേർക്കാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹോം ക്വാറന്റൈയിൻ 150 പേരാണ് കഴിയുന്നത്. ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിൽ 7 പേരും.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top