ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ ശനിയാഴ്ച 1 പുതിയ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് , 168 പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ, 18 പേർ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നു

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ ശനിയാഴ്ച പുതിയതായി 1 കോവിഡ് പോസിറ്റീവാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് . വാർഡ് 13 ലെ 43 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ ആണ് ഇന്നത്തെ ഒരു കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി നിലവിൽ 18 പേർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നുണ്ട്. 146 പേർക്കാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിൽ 168 പേരുണ്ട്. 161പേരാണ് ഹോം ക്വാറന്റൈയിൻ കഴിയുന്നത്. ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിൽ 7 പേരും. ഇതിൽ വിദേശത്തു നിന്നും എത്തിയ 64പേരുണ്ട്.

Leave a comment

Top