ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച 3 പുതിയ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് , 172 പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ , 17 പേർ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നു

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച 3 പുതിയ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. വാർഡ് 9 ലെ 35 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, വാർഡ് 24 ലെ 55 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, 28 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ എന്നി കേസുകളാണ് ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി നിലവിൽ 17 പേർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നുണ്ട്. 145 പേർക്കാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിൽ 172 പേരുണ്ട്. 167പേരാണ് ഹോം ക്വാറന്റൈയിൻ കഴിയുന്നത്. ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിൽ 5 പേരും. ഇതിൽ വിദേശത്തു നിന്നും എത്തിയ 61പേരുണ്ട്.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top