ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പ്രദേശത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച 4 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, നിരീക്ഷണത്തിൽ 198 പേരുണ്ട്

കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി നിലവിൽ 28 പേർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ ആകെ 142 പേർക്കാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രം കോവിഡ് പിടിപെട്ടത്

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച 4 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. വാർഡ് – 10 ലെ 44 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, വാർഡ് 31 ലെ 32 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ, 31 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ,7 വയസ്സുള്ള ബാലൻ എന്നിവർക്കാണ് ചൊവ്വാഴ്ച കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി നിലവിൽ 28 പേർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ ആകെ 142 പേർക്കാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രം കോവിഡ് പിടിപെട്ടത്, ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിൽ 198 പേരുണ്ട്. 191 പേരാണ് ഹോം ക്വാറന്റൈയിൻ കഴിയുന്നത്. ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിൽ 7 പേരും. ഇതിൽ വിദേശത്തു നിന്നും എത്തിയ 66 പേരുണ്ട്.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top