ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പ്രദേശത്ത് ബുധനാഴ്ച 4 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, നിരീക്ഷണത്തിൽ 279 പേർ, 46 പേർ പോസിറ്റീവായി നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പ്രദേശത്ത് ബുധനാഴ്ച 4 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, നിരീക്ഷണത്തിൽ 279 പേർ, 46 പേർ പോസിറ്റീവായി നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ ബുധനാഴ്ച 4 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കൂടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 46 പേർ പോസിറ്റീവായി നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നുണ്ട്. 130 പേർക്കാണ് ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 63 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 19 മാർക്കറ്റ്, 45 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 28 പൂച്ചക്കുളം, 19 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 28 പൂച്ചക്കുളം, 18 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 28 പൂച്ചക്കുളം എന്നിവർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. നിരീക്ഷണത്തിൽ 279 പേരുണ്ട്.

270 പേരാണ് ഹോം ക്വാറന്റൈയിൻ കഴിയുന്നത്. ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിൽ 9 പേരും. ഇതിൽ വിദേശത്തു നിന്നും എത്തിയ 87 പേരുണ്ട്. ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്‍റെ ആഗസ്റ് 5 വരെയുള്ള കണക്കുകളാണിത്.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top