അവിട്ടത്തൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ വീണ്ടും ദർശനം

അവിട്ടത്തൂർ : കഴിഞ്ഞ മാസം അവിട്ടത്തൂരിൽ കോവിഡ് മൂലം ഒരാൾ മരണപെട്ടതിനെ തുടർന്ന് അടച്ച അവിട്ടത്തൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രത്തിൽ ആഗസ്റ്റ് 3 തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ വീണ്ടും ദർശനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണെന്ന് ക്ഷേത്രം സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ക്ഷേത്രം തുറക്കുന്നത് എന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിക്കുന്നു.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top