വെള്ളാങ്ങല്ലുർ 18, 19 വാർഡുകളും, വേളൂക്കര 2,14 വാർഡുകളും ഉൾപ്പടെ ജില്ലയിൽ 17 ഇടങ്ങൾ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ് സോണാക്കി

കോവിഡ് രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിനായി വെള്ളാങ്ങല്ലുർ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 18 ചിരട്ടക്കുന്ന്‌, 19 പൈങ്ങോട് എന്നിവയും വേളൂക്കര പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 2 കോലോത്തുംപടി, 14 പൂംത്തൊപ്പ് ഉൾപ്പടെ ജില്ലയിൽ 17 ഇടങ്ങൾ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ് സോണാക്കി വ്യാഴാഴ്ച കളക്ടർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച മറ്റ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ് സോണുകൾ തുടരും. മറ്റു പുതിയ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ് സോണുകൾ: തൃശൂർ കോർപറേഷൻ: എട്ടാം ഡിവിഷൻ, വടക്കഞ്ചേരി നഗരസഭ: 21ാം ഡിവിഷൻ. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ: കുഴൂർ: ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന്, നാല്, അഞ്ച്, 13 വാർഡുകൾ, കടവല്ലൂർ: 12ാം വാർഡ്, അളഗപ്പനഗർ: 13ാം വാർഡ്, പോർക്കുളം: ആറ്, ഏഴ് വാർഡുകൾ, പഴയന്നൂർ: ഒന്നാം വാർഡ്.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top