തൃശൂർ ജില്ലയിൽ വ്യാഴാഴ്ച 83 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു, 68 പേർ രോഗമുക്തി നേടി. സംസ്ഥാനത്ത് 506 പേർക്ക് രോഗം, 794 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. 375 പേര്‍ക്ക് സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ

തൃശൂർ ജില്ലയിൽ വ്യാഴാഴ്ച 83 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു, 68 പേർ രോഗമുക്തി നേടി. സംസ്ഥാനത്ത് 506 പേർക്ക് രോഗം, 794 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. 375 പേര്‍ക്ക് സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ

തൃശൂർ ജില്ലയിൽ വ്യാഴാഴ്ച 83 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു, 68 പേർ രോഗമുക്തി നേടി. സംസ്ഥാനത്ത് 506 പേർക്ക് രോഗം, 794 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. 375 പേര്‍ക്ക് സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്, ഇതിൽ 29 പേരുടെ ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല. ഉച്ച വരെയുള്ള ഫലമാണ് ഉൾപെടുത്തിയിരുക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top