സംസ്ഥാനത്ത് ബുധനാഴ്ച 1038 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു, 785 പേര്‍ക്ക് സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ – തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയില്‍ 56 പേർക്ക് രോഗം, 33 പേർക്ക് രോഗമുക്തി

സംസ്ഥാനത്ത് ബുധനാഴ്ച 1038 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു, 785 പേര്‍ക്ക് സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ. തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയില്‍ 56 പേർക്ക് രോഗം, 33 പേർക്ക് രോഗമുക്തി

സംസ്ഥാനത്ത് ബുധനാഴ്ച 1038 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു, 785 പേര്‍ക്ക് സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്. ഇതിൽ 57 പേരുടെ ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല. തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയില്‍ 56 പേർക്ക് രോഗം, ജില്ലയിൽ 33 പേർ രോഗമുക്തി നേടി.

Leave a comment

Top