ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ 653 പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ, സമ്പർക്ക ക്വാറന്റൈയിൻ 295

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവർ ചൊവാഴ്ച വരെ 653 പേർ. സമ്പർക്ക ക്വാറന്റൈയിൻ 295 പേരുണ്ട്. 352 പേരാണ് ഹോം ക്വാറന്റൈയിൻ കഴിയുന്നത്. ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിൽ 6 പേരും. ഇതിൽ വിദേശത്തുനിന്നും എത്തിയർ 102 പേരുണ്ട്. ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്റെ ജൂലായ് 21 ചൊവാഴ്ച വരെയുള്ള കണക്കുകളാണിത്.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top