വിവരാവകാശ ചോദ്യത്തിന് തെറ്റായ മറുപടി നൽകിയതിന് പഞ്ചായത്ത് മുൻ സെക്രട്ടറിക്ക് വീണ്ടും പിഴ

തൊമ്മാന : വിവരാവകാശ നിയമത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്ക് തെറ്റായ മറുപടി നൽകിയതിന് വേളൂക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന കെ.എഫ് ആന്റണിക്ക് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ രണ്ടാം തവണയും സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ പിഴ വിധിച്ചു. തൊമ്മാന ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിക്ക് വാൽവുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് ഇദ്ദേഹം ഹർജിക്കാരന് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.

പഞ്ചായത്ത് പണം ചിലവഴിച്ചതായി കാണുന്നില്ല എന്ന് ഉത്തരം നൽകിയതെന്നും, രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ടി ഉത്തരത്തിന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ “ബാധകമല്ല” എന്ന മറുപടിയാണ് സെക്രട്ടറി നൽകിയത്. തൊമ്മാന സ്വദേശി കെ പി മാത്യു കോക്കാട്ട് നൽകിയ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകാൻ അന്നത്തെ വേളൂക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി വ്യക്തമായി എല്ലാ ഫയലുകളും പരിശോധിക്കാതെ ഹർജിക്കാരന് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ്. ഇത് മനപ്പൂർവ്വമായ വീഴ്ചയാണെന്ന് വിലയിരുത്തി സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ ആയിരുന്ന കെ ആന്റണി ശിക്ഷിക്കുവാനും ശിക്ഷയായി 2000 രൂപ പിഴയായി ഇയാളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കും മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ ഉത്തരവായി.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top