“എന്‍റെ പ്ലാവ്, നമ്മുടെ ആഹാരം, ദാരിദൃത്തിന് ഉത്തരം” പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജും, കോളേജിലെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ക്ലബും, എന്‍.എസ്.എസ്. യൂണിറ്റുകളും, എന്‍.സി.സി.യൂണിറ്റുകളും, തൃശ്ശൂര്‍ സി.എം.ഐ. ദേവമാത പ്രവിശ്യ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും, കോളേജിലെ എന്‍.സി.സി, എന്‍.എസ്.എസ്. യൂണിറ്റുകളും, തവനിഷ് സംഘടനയും, ക്രൈസ്റ്റ് എഞ്ചിനിയറിംങ്ങ് കോളേജും, ക്രൈസ്റ്റ് വിദ്യാനികേതന്‍ സ്കൂളും ചേര്‍ന്ന് അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന 2020-ലെ “എന്‍റെ പ്ലാവ്, നമ്മുടെ ആഹാരം, ദാരിദൃത്തിന് ഉത്തരം” എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് മാനേജര്‍ ഫാ. ജേക്കബ് ഞെരിഞ്ഞാമ്പിളളി സി.എം.ഐ., കോഴിക്കോട് സര്‍വകലാശാല സിന്‍ഡികേറ്റ് മെമ്പര്‍ എം.എ. യൂജിന്‍ മൊറേലിയ്ക്ക് പ്ലാവിന്‍റെ തൈ നല്കികൊണ്ട് നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

Leave a comment

Top