സർഗസഭ പ്രസംഗ മത്സരം 2018

ഇരിങ്ങാലക്കുട : നൂറ്റൊന്നംഗ സഭയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിന ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പ്രസംഗ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. 21 ന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 9 ന് ആണ് പരിപാടി.യു.പി., ഹൈസ്ക്കൂൾ, ഹയർ സെക്കന്ററി / കോളെജ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ മത്സരം ഉണ്ടായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും റജിസ്ട്രേഷനുമായി 9446539294 9946732675 എന്നീ ഫോൺ നമ്പറിൽ 18 ന് മുമ്പ് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് .

Leave a comment

Leave a Reply

Top